Lībiešu ciemu apbūve, Slīteres Zilo kalnu pacēlums,kangari un vigas, dabas daudzveidība, vientuļi baltsmilšu liedagi, jūras piekrastes kultūrainava ir tas, ko vislabāk iepazīt minot velosipēdu pedāļus. Ja jūties pietiekoši enerģisks, ņem stūri savās rokās un dodies Slīteres mežu takās!

Velo nomas cena 8,50 – 12,00 EUR dienā. Idejas maršrutiem smelies šeit: