Pastaiga industriālās Kolkas vēsturē No Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam jeb Tradīcijām ir spēks

Kājāmgājēju maršruts (1km) ar teatralizētiem elementiem tūristu grupām, kas iepazīstina ar zivsaimniecības vēsturi Kolkā no 19.gs. beigām līdz mūsu dienām. Maršruta noslēgumā dokumentālās filmas "Kolkasraga saimnieks (1971, 15 min) skatīšanās un Latvijas labāko šprotu degustācija!

Zvejai un zivapstrādei ir senas tradīcijas Kolkas ciema saimnieciskajā dzīvē. 19.gs otrajā pusē Kurzemes piekrastes bagātos zivju resursus izmantoja apķērīgākie Igaunijas fabrikanti un attīstīja brētliņu zveju un apstrādi lībiešu ciemos. Viņi atklāja lībiešu zvejniekiem necilās zivs –brētliņas, izcilās garšas īpašības. Produkcija ar nosaukumu „Rēveles ķilavas” ceļoja no lībiešu ciemiem uz Krievijas lielpilsētām un citur. Neviens gan nenojauta, ka tās tikušas zvejotas un apstrādātas Dundagas jūrmalas lībiešu ciemos...

Kolektīvās saimniekošanas apstākļos Kolkas fabrika izauga no pāris šķūnīšiem līdz tam laikam modernai fabrikai, kas tika slavēta kā labākā Latvijā.

Arī mūsdienās zivapstrādes prasmes Kolkā ir cieņā. Uzņēmums Līcis 93 ar panākumiem turpina visu priekšgājēju tradīcijas, un tā produkcija „Šprotes eļļā Rīgas zelts” ieguvusi gan Latvijas eksportspējīgākās produkcijas titulu, gan kavalitātes godalgas lielākajā noieta tirgū – Krievijā, bet tās ēdāji atkal nenojauš produkcijas izcelsmes patieso vietu...

Nāc un pārliecinies – tradīcijām ir spēks!

Maršrutam un degustācijai paredzamais laiks ~ 2 h.

Cena 5,00 EUR par personu vai minimālā cena 110,00 EUR grupai.

Pakalpojumu iepriekš pieteikt pa tel.+371 29475692

Pakalpojuma sniedzējs IK „Lauku sēta „Ūši””  

„Ūši”, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275