Taisnākais ceļš no Rīgas: brauciet pa ceļu P128, aiz Plieņciema nogriezieties uz ceļa P131, kas ved cauri jūrmalas ciemiem, un brauciet līdz Kolkai. Ūšu mājas atrodas ceļa labajā pusē iepretim pareizticīgo baznīcai.

Braucot no Ventspils izmanto taisnāko ceļu P124, kurš kopš 2011.gada rudens pilnīgi noklāts ar asfalta segumu! Ūšu mājas atradīsiet ceļa kreisajā pusē nedaudz uz priekšu no luterāņu baznīcas. Mūsu novietojumu kartē apskati šeit

Pie mums brauc arī autobusi no R ī g a s , T a l s i e m un  D u n d a g a s; nokļūšana no V e n t s p i l s, L i e p ā j a s vai K u l d ī g a s tikai ar pārsēšanos Talsos. Iepazīsties ar autobusu sarakstu www.1188.lv