Šī ir tā zeme, kurā maigi
Man šūpulis reiz tika kārts,
Un tāpēc allaž dziedu naigi:
Šai zemei - dzimtās zemes vārds.
/ Pēteris Dambergs /

Kāds ģeogrāfisks nogabals ir tikai tukša telpa, iekams to nav sākuši apdzīvot cilvēki. Ierodas cilvēki un, izmantojot dabas dotos resursus un savu radošo potenciālu, tukšu telpu pārvērš par savu dzīves vietu ar jēgu un nozīmi. Tā darbojoties, cilvēks kļūst nešķirams no vietas, cilvēks kļūst par vietas dvēseli.

Dievs un mani priekšteči par vietu manai dzīvei izvēlējušies zemes nogabalu Kolkasraga ciešā tuvumā Arī es esmu saaugusi ar vietu, piešķirot tai jēgu un nozīmi. Pirmkārt tā ir mana sēta, kur mani priekšgājēji mājvietu raduši jau pirms vairāk kā simts gadiem, un, kuru sev un citiem par prieku turpina kopt mana ģimene. Otrkārt, Lībiešu krasts, kura nosaukumā arī ietverti abi jēdzieni – dabas dotais nogabals – krasts, kas ir dzīves telpa etniskai cilvēku kopienai – lībiešiem, pie kuras piederu arī es. Šo vietu izjūtu kā visskaistāko manai esībai izredzēto.

Priecāšos dalīties skaistumā,

Dženeta Marinska,

brīvdienu mājas un kempinga ”Ūši” saimniece.