Rakstiskas ziņas par Ūšu sētu atrodamas kopš 18.gs. sākuma. Ūšu saimniecība atrodas Kolkas ciema senāk apdzīvotajā teritorijā – Kolkasraga tuvumā.

Mūsu dzimtas īpašumā zeme nonāk 1902.gadā, kad Jānis Andersons nopērk saimniecības Ūši zemi no Dundagas barona Osten - Zakena. Šajā gadā tiek uzcelta arī šobrīd esošās dzīvojamās mājas viena daļa. Otra mājas daļa celta jau esošās mājas galā, pagarinot to uz jūras pusi. Tādu celtniecības paņēmienu zvejnieku ciemos izmantoja bieži. Māja nekad nav bijusi nacionalizēta, un visu laiku, līdz pat šai dienai, te dzīvo mūsu ģimene.

Pēc Jāņa Andersona aiziešanas aizsaulē īpašumu manto viņa vecākais dēls Kārlis Andersons. Bijušais jūras braucējs 1923. gadā dibināja ģimeni un sāka apsaimniekot mantojumu. Pamatnodarbošanās bija zvejniecība un zivju apstrāde. Ģimenes vajadzībām zemi pie mājas lauksaimnieciski apstrādāja. Audzēja visa veida graudaugus – miežus, rudzus, kviešus, auzas, arī saknes – kartupeļus, burkānus, lopbarības bietes u. c. Tāpat pašu vajadzībām tika turēti lopi Pirms II Pasaules kara saimniecībā bija 2 govis, 2 zirgi, teļš un apmēram 10 aitas.

Sētā ietilpa visas 19. – 20.gs. zvejnieka – vecsaimnieka saimnieciskai darbībai, saražotā glabāšanai un ļaužu sadzīvei nepieciešamās būves: dzīvojamā ēka, klēts graudu, miltu, gaļas, zivju un citu produktu, kā arī dažādu mantu glabāšanai, kūts lopu turēšanai, kurā ietilpa arī siena šķūnis un ratnīca transporta līdzekļu iedzīšanai un saimniecības piederumu, dažādu darbarīku un zirglietu nolikšanai zem viena jumta, rija ar šķūni un piedarbu labības ievešanai, žāvēšanai, kulšanai, dūmnams zivju un gaļas kūpināšanai, pirts tīrības uzturēšanai. Saimniecības ēkas bija novietotas ap dzīvojamo ēku un veidoja iekšēju pagalmu. Pirts atradās akas tuvumā, bet rija - ārpus pagalma. Uz Ūšu zemes vēl atradusies Tallinas fabrikantam Sērensenam piederoša ķilavu darbnīca – kūris, kuru cēlis Kārlis Andersons un bijis kūrī arī zivju pieņēmējs. Kūris darbojies vēl pirmās brīvvalsts laikā. Šodien no 20.gs. sākumā celtajām ēkām saglabājušās divas – dzīvojamā māja un klēts.

Mainoties sabiedriski - politiskai iekārtai, pēc II Pasaules kara zemi nacionalizēja. Domājams, ka tas notika reizē ar kolhoza dibināšanu 1947. gadā. Nacionalizēto Ūšu zemi sadalīja 0.5 ha lielos mazdārziņos, ko apstrādāja kolhoza biedri. Ģimenes lietošanā arī palika 0.5 ha zemes pie mājas.

Pēc Latvijas valsts atjaunošanas, tika atjaunotas arī īpašumtiesības uz savulaik nacionalizēto zemi. Kopš 2000.gada saimniecība nodarbojas ar lauku tūrismu. 

Par Kolkas un Ūšu saimniecības vēsturi lasi grāmatā "Kolka - senais lībiešu ciems" (Šuvcāne, 2010)  (pieejama bibliotēkās).