Apceļodams plašo virtuālo pasauli, iegriezies arī mūsu draugu un partneru mājaslapās!

K o l k a s r a g s – divu jūru satikšanās spēks. Izteiktākais Latvijas zemesrags. Kolkasraga stāvvietas un apmeklētaju namiņa apsaimniekotāja mājas lapa http://www.kolkasrags.lv 

L a u k u C e ļ o t ā j s - Lauku tūrisma piedāvājums Latvijā– naktsmītnes, lauku labumi, dabas un kultūras tūrisma objekti, maršruti u.c. http://www.celotajs.lv

S l ī t e r e s  n a c i o n ā l a  p a r k a  c e ļ v e d i s   - tūrisma piedavājums un aktualitātes Slīteres nacionālajā parkā. www.slitere.lv

Laivu maršruti jūrā – piedāvājumi aktīviem un azartiskiem cilvēkiem. www.seakayak.lv

P a p e r l a n d m a r k s. c o m - pazīstamu Latvijas un pasaules arhitektūras pieminekļu kartona modeļi. www.paperlandmarks.com

Tūrisms Dundagas novadā un apkārtnē. www.visit.dundaga.lv

Tūrisms mūsu kaimiņos Talsu apkārtnē - www.talsitourism.lv

Tūrisms Kurzemes novadā – Kurzemes tūrisma asociācijas mājas lapa www.kurzeme.lv

Latvijas oficiālais tūrisma portāls – viss par tūrismu Latvijā  www.latvia.travel

Uzzini visu par Latvijas putniem, to ligzdošanas, apmešanās un novērošanas vietām, arī Kolkas ragu  www.putni.lv

Dundagas novads – administratīvās teritorijas pārvaldes institūcijas - Dundagas novada pašvaldības mājas lapa www.dundaga.lv

Dāvanas internetā www.davanuserviss.lv