Ne tik sen – apmēram pirms pusotra gadsimta, šajā ciemā dzīvoja tikai neliels skaits latviešu, jo iedzīvotāju pamatsastāvs bija lībieši, un vēl pavisam nesen, 20.gadsimtā, sadzīvē un mājās šī ciema ļaudis runāja savā dzimtajā – lībiešu valodā.

Vēsturiskie procesi veicinājuši šis tautas pilnīgu integrēšanos latviešos. Lībiešu valoda sadzīvē un mājās vairs nav dzirdama, bet šeit joprojām dzīvo šīs tautas pēcnācēji. Kolkas pagastā vienkopus dzīvo visvairāk cilvēku, kuri sevi apzinās kā lībiešus. Aktīvākie no tiem 1989.gadā apvienojās Līvu savienības Kolkas grupā ar mērķi apzināt lībiešu kultūrvēstures mantojumu un popularizēt to Līvu savienības Kolkas grupas izveidotajā Līvu centrā ”Kūolka” apmeklētājiem pieejama etnogrāfisko priekšmetu kolekcija. Ekspozīcijas apskate par ziedojumiem. Atvērts uz pieprasījumu. Gide Mārīte Zandberga Tel. 29198596