Zaļā saimniekošana

Dzīvojam zaļi

Tūrisma saimniecība Ūši kopš 2013. gada ir kvalitātes zīmes ZAĻAIS SERTIFIKĀTS turētājs. ZAĻAIS SERTIFIKĀTS ir vides kvalitātes zīme lauku tūrisma saimniecībām, kurās ievēro „zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu.

Mēs esam veikuši pasākumus, lai samazinātu negatīvo ietekmi, ko mūsu rīcība un darbība atstāj uz apkārtējo vidi un vietējo sabiedrību. Mēs esam uzticīgi mūsu vērtībām, noturīgi pret izaicinājumiem un atbildīgi par to, ko darām.

APGAISMOJUMS

Pēc iespējas ēkās un āra apgaismojumā izmantojam energoefektīvas un gaismas diožu (LED) spuldzes, kuras pēc nomaiņas tiek atbilstoši utilizētas – nodotas atbilstošā vietā un kārtībā. Āra apgaismojumam mēs izmantojam sensorus, kas ļauj ietaupīt elektroenerģiju.

VEĻAS MAZGĀŠANA

Mūsu dvieļi un veļa tiek mainīti tikai pēc katra viesa vai pēc pieprasījuma (nevis katru dienu), lai samazinātu ūdens un enerģijas patēriņu. Veļa tiek mazgāta ar fosfātus nesaturošiem mazgāšanas līdzekļiem.

ZIEPES UN LOSJONI

Mēs piedāvājam viesiem ziepes un šampūnus ar ekomarķējuma zīmi, kas apliecina to, ka tās ir ražotas no vielām, kas bioloģiski noārdās.

Mēs atkārtoti piepildām mūsu ziepju un šampūnu dozatorus, kas izgatavoti no 100% pārstrādājamas plastmasas.

ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA

Mēs atkārtoti izmantojam visus iespējamos materiālus, piemēram, plastmasas maisus.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Mēs šķirojam atkritumus, cik vien tas ir iespējams. Saimniecības ēkās un teritorijā ir izvietoti šķiroto atkritumu konteineri. Mūsu komanda seko atkritumu savācējkompānijas šķirošanas vadlīnijām un rosina to darīt mūsu viesus. Tas ļauj ievērojami samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu.  

VIDEI DRAUDZĪGI TIRĪŠANAS LĪDZEKĻI

Mēs izmantojam videi draudzīgākos tīrīšanas līdzekļus, kādi vien mums ir pieejami, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz zemes un ūdens resursiem.

APKĀRTNES UZKOPŠANA

Mūsu komanda regulāri savāc plastmasas un citus atkritumus, kas atrodas pludmales zonā un saimniecībai piegulošā teritorijā.

BIOLOĢIKI VĒRTĪGU ZĀLĀJU APSAIMNIEKOŠANA

Saimniecības Ūši īpašumā ir 1 ha bioloģiski vērtīgu zālāju, kuri veidojušies agrāko tīrumu vietā, kas ilgstoši izmantoti vairs tikai pļaušanai un ganīšanai, neveicot ielabošanas (intensīvas kopšanas) pasākumus. Apzinoties šādas ekosistēmas nozīmi Latvijas florā, faunā un ainavā, saimniecība veic atbilstošu  bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, pļaujot tos reizi sezonā vai noganot.

VADLĪNIJAS VIESIEM

Aicinām savus viesus līdzdarboties zaļā dzīves veida piekopšanā. Šeit būs daži principi, ko lūdzam Tevi ievērot:

Uzturoties mūsu naktsmītnēs vai kempingā ievēro mūsu iekšējās kārtības noteikumus (saite NOTEIKUMI)

Mūsu saimniecība atrodas Slīteres Nacionālā parka teritorijā. Uzturoties šeit, lūdzam ievērot šīs teritorijas izmantošanas noteikumus.

Nacionālā parka teritorijā nav atļauts:

  • Ierīkot nometnes un celt teltis ārpus speciāli norādītām vietām.
  • Kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos.
  • Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē (pludmalē un teritorijā līdz mežaudzei) novākt erozijas procesa rezultātā izgāzto koku sakņu daļas un tās stumbra daļas, kuras stiprina krasta kāpu noturību pret eroziju.
  • Ar transportlīdzekļiem nobraukt no ceļiem, kā arī pārvietoties, apstāties vai stāvēt ārpus tiem.
  • Pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, kā arī pa pludmali, kāpām un purviem.

Baudi dabu un saaudzē to!

Nacionālā parka teritorijā ir atļauts ievākt dabas veltes – ogas un sēnes. Ievācot augus, pārliecinies, ka tie nav īpaši aizsargājami!

Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumus uzturoties dabā, apskati šeit

Cieni vietējos iedzīvotājus, respektē to dzīvesveidu, izrādi neviltotu interesi par konkrētas teritorijas vēsturi, kultūras mantojumu un cilvēku dzīvesveidu.

Atbalsti vietējos uzņēmējus un vietējo sabiedrību. Izmanto viņu piedāvātās preces un pakalpojumus! Citus zaļos padomus lasi šeit