Par mums

MĒS UN PAR MUMS

Pasaules visskaistākā malā – pašā Kurzemes galā, starp Dižjūru un Mazjūru, viļņu krustpunktā, mēs atradām pērli. Šeit – starp kāpām, priedēm un ziediem, tā dzīvo pati savu dzīvi. Šeit katrs var atrast sevi un justies kā mājās.”

Ina un Inese no Ogres

Aplūko citas atsauksmes par mums šeit.

Kāds ģeogrāfisks nogabals ir tikai tukša telpa, iekams to nav sākuši apdzīvot cilvēki. Ierodas cilvēki un, izmantojot dabas dotos resursus un savu radošo potenciālu, tukšu telpu pārvērš par savu dzīves vietu ar jēgu un nozīmi. Tā darbojoties, cilvēks kļūst nešķirams no vietas, cilvēks kļūst par vietas dvēseli.

Dievs un mani priekšteči par vietu manai dzīvei izvēlējušies zemes nogabalu Kolkasraga ciešā tuvumā. Arī es esmu saaugusi ar vietu, piešķirot tai jēgu un nozīmi. Pirmkārt, tā ir mana sēta, kur mani priekšgājēji mājvietu raduši jau pirms vairāk kā simts gadiem, un, kuru sev un citiem par prieku turpina kopt mana ģimene. Otrkārt, Lībiešu krasts, kura nosaukumā arī ietverti abi jēdzieni – dabas dotais nogabals – krasts, kas ir dzīves telpa etniskai cilvēku kopienai – lībiešiem, pie kuras piederu arī es. Šo vietu izjūtu kā visskaistāko manai esībai izredzēto.

Priecāšos dalīties skaistumā!

Dženeta Marinska, brīvdienu māju un kempinga ”Ūši” saimniece.

MŪSU KVALITĀTE UN SPECIALIZĀCIJA

Aplūkot un izzināt mūsu zīmes šeit.

MŪSU VĒSTURE

Ūšu sētas stāstu lasi šeit

MĒS MEDIJOS

Lasi, skaties, klausies, ieklausies un izzini visu par Ūšiem šeit

MŪSU DABA

Par mūsu apkārtnes dabu lasi šeit.

MŪSU PARTNERI

Apskati mūsu partnerus šeit.

MŪSU APKĀRTNE FOTOGALERIJĀ