Mūsu kvalitāte un specializācija

MŪSU KVALITĀTE UN SPECIALIZĀCIJA

Savā darbībā augstu vērtējam kvalitāti un sadarbību. Mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti apliecina asociācijas “Lauku ceļotājs” piešķirtās kvalitātes sertifikāti: Zaļais sertifikāts, Latviskā mantojuma zīme un Gājējiem draudzīgs, bet mūsu specializāciju – atrašanās garā pārgājienu maršruta Jūrtaka tiešā tuvumā.

MŪSU KVALITĀTES SERTIFIKĀTI

ZAĻAIS SERTIFIKĀTS

ZAĻAIs SERTIFIKĀTS ir vides kvalitātes zīme lauku tūrisma saimniecībām, kurās ievēro „zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Lauku tūrisma saimniecībās, kurām piešķirts ZAĻASI SERTIFIKĀTS ir videi draudzīga saimniekošana, un vienlaicīgi – ērta un patīkama atpūta tūristam. Sertificētās saimniecības zaļā un veselīgā dzīvesveida piekritējiem atpazīstamas ar zīmola nosaukumu „Zaļās Brīvdienas”.

Saimniecībai “Ūši” kopš 2013. gada ir kvalitātes zīmes “Zaļais sertifikāts” turētājs.

Mēs esam veikuši pasākumus, lai samazinātu negatīvo ietekmi, ko mūsu rīcība un darbība atstāj uz apkārtējo vidi un vietējo sabiedrību. Mēs esam uzticīgi mūsu vērtībām, noturīgi pret izaicinājumiem un atbildīgi par to, ko darām. Mūsu zaļās saimniekošanas principus aplūko šeit

Papildus informācija par sertifikātu pieejama šeit

LATVISKAIS MANTOJUMS

Kultūras zīme LATVISKAIS MANTOJUMS tiek pasniegta tiem Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kas saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā: saimnieki apmeklētājiem rāda un stāsta, cienā ar latviskiem ēdieniem, māca amatus un prasmes, svin latviskos svētkus. Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki, u.c.). Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un darot saprotamu apmeklētājam.

Saimniecībai Ūši LATVISKĀ MANTOJUMA zīme piešķirta par tradicionālā ēdiena Sklandrausis gatavošanas un ēšanas tradīciju saglabāšanu un daudzināšanu.

Iepazīsti arī Tu kurzemnieku gardumu –  piesaki degustāciju vai meistarklases!

Papildus informācija par sertifikātu pieejama šeit

GĀJĒJAM DRAUDZĪGS

GĀJĒJAM DRAUDZĪGS zīme tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda, ka uzņēmējs saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti. Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un citu personīgo ekipējumu.

Sertifikāts piešķirts brīvdienu mājai Piedāgi Ūši, kas ir īpaši piemērota tiem, kam patīk pārgājieni dabā. Pēc pārgājiena varēsi izžāvēt slapjās vai izmazgāt netīrās drēbes, ja tas būs nepieciešams, izmantot mūsdienīgi aprīkotu  virtuvi, lai pagatavotu sev maltīti un turpat arī to baudītu. Tāpat varēsi uzmundrināt prātu un  miesu, peroties pirtī. Brīvdienu mājā pieejama arī informācija par pārgājienu maršrutiem apkārtnē un citas dabas tūristiem nepieciešamas lietas.

Papildus informācija  par sertifikātu pieejama šeit

MŪSU SPECIALIZĀCIJA

JŪRTAKA

Jūrtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa gar Baltijas jūras piekrasti. Tā sākas pie Lietuvas – Krievijas robežas Nidas ciemā Lietuvā un ved cauri Latvijai līdz Tallinas ostai Igaunijā.

Vairāk informācijas par maršrutu pieejama šeit

Jūrtaka vijas tieši gar Ūši nama slieksni un mūsu brīvdienu māja Piedāgi Ūši (saite) ir īpaši piemērota Jūrtakas un citu pārgājienu maršrutu  gājēju uzņemšanai, jo tai ir piešķirts kvalitātes sertifikāts GĀJĒJAM DRAUDZĪGS