Daba

Dabas daudzveidība Tavā acu priekšā

Ziemeļkurzemes jūras piekraste, tai skaitā Kolkas apkārtne, ietilpst Slīteres Nacionālā parkateritorijā, kuru var uzskatīt par unikālu Baltijas jūras ģeoloģiskās vēstures muzeju un vienu no savdabīgākajām un interesantākajām vietām ne tikai Latvijā vien.

Dabas draugiem īsta paradīze – kangaru un vigu ainava, kurai līdzīgas nav visā Eiropā, Kurzemes tālākais Z punkts – Kolkasrags, kas pavasara migrāciju laikā kļūst par grandiozu putnu koncentrēšanās vietu, liela dabas daudzveidība, ko raksturo šeit sastopamais augu un dzīvnieku skaits, jūrmalas smilšainā pludmale.

Izvēlies kādu no piedāvātajiem maršrutiem parka teritorijā un ieraugi dabas paradīzi savām acīm!

Uzturoties Slīteres Nacionālā parkā, lūdzam ievērot šīs teritorijas izmantošanas noteikumus

Nacionālā parka teritorijā nav atļauts:

  • Ierīkot nometnes un celt teltis ārpus speciāli norādītām vietām.
  • Kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos.
  • Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē (pludmalē un teritorijā līdz mežaudzei) novākt erozijas procesa rezultātā izgāzto koku sakņu daļas un tās stumbra daļas, kuras stiprina krasta kāpu noturību pret eroziju.
  • Ar transportlīdzekļiem nobraukt no ceļiem, kā arī pārvietoties, apstāties vai stāvēt ārpus tiem.
  • Pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, kā arī pa pludmali, kāpām un purviem.

Baudi dabu un saaudzē to!

Nacionālā parka teritorijā ir atļauts ievākt dabas veltes – ogas un sēnes. Ievācot augus, pārliecinies, ka tie nav īpaši aizsargājami! Mīli ar acīm!

Dabā ejot, domā pirms dari! DAP infografika

Ko darīt Slīteres nacionālajā parkā, uzzini šeit