Ceļojums industriālās Kolkas vēsturē

Ceļojums industriālās Kolkas vēsturē

Zvejai un zivapstrādei ir senas tradīcijas jūrmalas ciemu saimnieciskajā dzīvē. Zivapstrādes uzņēmumi šeit darbojušies no 19.gs. beigām līdz pat šai baltai dienai un allaž kolcenieku ražotajai produkcijai bijis labs noiets un vēl labāka slava patērētāju tirgos. Zivapstrāde visos laikos nesusi labklājību šejienes ļaudīm un ciemam; tā spējusi pastāvēt un saglabāties cauri laiku un varu maiņām.

Maršruts iepazīstina ar zivsaimniecības vēsturi Kolkā no 19.gs. beigām līdz mūsu dienām. Maršrutu tematiski papildina dokumentāla filma par Kolku (1971).

Maršruta garums: 1,5 km

Mērķauditorija: kultūrvēsturē ieinteresēti ceļotāji

Nepieciešamais laiks 2 h